Construïm el pati que volem

Projecte de participación ciutadana desenvolupat al CEIP Eliseo Vidal

Octubre 2020 a Març 2021

Construïm el pati que volem es un projecte que preten aprofundir en l’anàlisi de com s’utilitza l’espai del pati, per a detectar en quins aspectes, tant d’ús com de disseny, es pot millorar.

Les activitats desenvolupades s’han dut a terme de manera col·laborativa amb els diferents grups de la comunitat educativa (alumn@s, famílies, AMPA, equip directiu i mestr@s).

A més a més, les activitats d’anàlisi i observació per part de l’equip tècnic que han donat com a resultat un diagnòstic i unes recomanacions sobre possibles línies d’actuació per a transformar, de forma consensuada amb tota la comunitat educativa, els espais del pati de l’escola.

Tota la informació generada i les conclusions extretes es recullen en un informe final que ha quedat a disposició del centre educatiu i de l’AMPA.

Construïm el pati que volem es du a terme gràcies a la concessió d’una subvenció per part de la Regidoria de Govern Obert, Participació, Acció Veïnal, Transparència i Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de València al projecte presentat per l’associació Mesura que compta amb el suport de l’equip directiu i l’AMPA del CEIP Eliseo Vidal, i amb la coŀlaboració de l’equip d’arquitectes i tècnics en participació de Fent Estudi Coop. V.