Respira Villena Bien2020-05-16T10:37:41+00:00

Respira Villena Bien

Fitxa Tècnica

Lloc: Villena

Inici: 2016

Col·legis col·laboradors: AA.VV. , Esipa, Asociación de vecinos, UDP, AC Amigos de la historia, Entidad de conservación, APADIS, Plataforma animalista Villena, Población afectada, Villena Fortaleza Mediterránea, C. Excursionista Villena, Ayunt. Villena, El Salicarnio.

Web:

www.respiravillena.com

Fitxa Tècnica:

Descarregar

Què és?

La iniciativa de «¿Respira Villena bien?» sorgix de la problemàtica que afecta nostra ciutat respecte a les males olors provinents d’abocadors pròxims. Entre tots diagnosticarem i buscarem una solució.

Per què?

Demanda publica dels ciutadans de Villena respecte a les males olors provinents d’abocadors pròxims.

El procés

Els vincles entre Alertes i Dades ajudaran a identificar processos d’olor crítica en les plantes de gestió de residus.

Plans futurs

Això marcarà el camí per a la reducció d’impacte per olor causat pels abocadors.

En quina fase està

1. INCUBADORA

2. ARRANCANT

3. ACTIVANT

4. EN RUTA

5. ON FIRE

6. INVERNANDO

7. ACABAT

Ir a Arriba