Albufera Junts2021-10-15T09:49:50+00:00

Albufera Junts

Fitxa Tècnica

Barri: Parc Natural de l’Albufera

Inici: 2016

Associacions implicades: Conselleria de Medi Ambient, Ajuntament de València, Tancat de la pipa, Ecologistes AGRO, Ecologistes en Acció, CHJ, Cofradies de peixcadors, Associacions de vela llatina, Parc Natural de l’Albufera

Web:

www.albuferajunts.org

Fitxa tècnica:

Descarregar

Què és?

Iniciativa per a millorar l’accés a la información i afavorir la cooperación entre Entitats des de la transparència que intervenen en l’Albufera.

Per què?

És un reconeixement generalitzat la falta de coordinació d’Entitats L’objectiu és generar sinergies entre entitats i millora de la transparència de les mateixes.

El procés

Identificació d’Entitats amb interessos en L’Albufera. Contaco amb estes entitats Entrevista i enquesta. Avaluació de resultats de les enquestes

Plans futurs

Devolució de resultats i difusió dels mateixos. Disseny de ferramenta d’accés a la informació. Avaluació i manteniment de la ferramenta.

En quina fase està

1. INCUBADORA

2. ARRANCANT

3. ACTIVANT

4. EN RUTA

5. ON FIRE

6. INVERNANDO

7. ACABAT

Ir a Arriba