Espai Aliat. Un pati inclusiu i obert al barri.

Procés de construcció conjunta al CEIP Humanista Mariner.

Octubre 2019 a Juny 2020

Espai Aliat: Un pati inclusiu i obert al barri és un projecte que vol aprofundir en l’observació del pati del CEIP Humanista Mariner de València sota una mirada coeducadora, tractant de detectar certes dinàmiques entre l’alumnat per a estudiar opcions de millora i, així, contribuir al desenvolupament propi i integral dels xiquets i xiquetes.
El disseny dels espais no és neutre. Està configurat d’acord amb creences, valors, rols, etc. que articulen la societat en la qual vivim i, per tant, això també està present als patis
de les nostres escoles. Les xiquetes i xiquets aprenen cada dia a l’espai d’esbarjo una forma de posicionar-se i relacionar-se, que influirà en certa manera en la seua socialització en l’edat adulta. D’ací la importància d’analitzar-lo per a poder intervindre en ells i contribuir la construcció conjunta d’una societat futura més igualitària.

Al llarg d’aquest projecte s’han desenvolupat diverses activitats d’anàlisi i observació per part de l’equip tècnic que han donat com a resultat un diagnòstic i unes recomanacions i possibles línies d’actuació per a transformar de forma participada amb tota la comunitat educativa els espais de pati de l’escola.

Tota la informació generada i les conclusions extretes es recullen en un informe final que ha quedat a disposició del centre educatiu i de l’AMPA.

Espai Aliat es du a terme gràcies a la concessió d’una subvenció de la Regidoria de Govern Obert, Participació, Acció Veïnal, Transparència i Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de València al projecte presentat per l’associació Mesura que compta amb el suport de l’AMPA del CEIP Humanista Mariner i amb la coŀlaboració de l’equip d’arquitectes i tècnics en participació de Fent Estudi Coop. V.