Naix CATEDRADES, Càtedra de la UPV sobre Dades Obertes, creada per ACICOM i MESURA

El seu objectiu és desenvolupar activitats per a fomentar l’obtenció i ús de dades d’administracions públiques i empreses. El rector de la UPV i els presidents de MESURA i ACICOM [...]