Iniciatives Col·laboratives

Estratègia per a reduir les emissions i millorar la qualitat de l’aire d’Albalat dels Sorells.

SABER MÉS

Informa’t que estem fent i que pots fer tu. T’oferim les dades de la contaminació de la cuitat de València en obert.

SABER MÉS

Elaboració del projecte “L’hort de mue col·legi” per mitjà de l’ús de dinàmiques de participació amb la guia de mares, pares i professors.

SABER MÉS

Iniciativa que sorgix de la problemàtica que afecta nostra ciutat respecte a les males olors provinents d’abocadors pròxims.

SABER MÉS

Iniciativa per a afavorir l’accés a la informació de les Entitats que intervenen en l’Albufera.

SABER MÉS

Qualitat ambiental en centres educatius vinculada a la mobilitat urbana.

SABER MÉS

El Impacto por RUIDO en los comedores escolares supera los 80 dB.

SABER MÉS